SOM OPATROVATEĽKA

Dva životy jednej ženy

Spoznajte život a prácu v zahraničí, prostredníctvom ženy, ktorá sa rozhodla žiť dva životy, aby pomocou starostlivosti o cudzích ľudí pomohla vlastnej rodine.

6 miest, 6 rodín, 6 klientov, zážitky z práce v Rakúsku a Nemecku

Rozprávanie o tom, s čím všetkým sa môžete stretnúť pri práci opatrovateľky