Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje niesť bremeno iným.