Vaše starosti z domova vždy ostanú doma, ak si dovolíte, doma ich nechať.